viernes, 28 de diciembre de 2018

Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences | Home page

Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences | Home page

Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences

JSPHCS
Official journal of JSPHCS


Articles

  1. Content Type:Research Article
      |  

    Authors:Hisanori Shimizu, Kenichi Suzuki, Takeshi Uchikura, Daiki Tsuji, Takeharu Yamanaka, Hironobu Hashimoto, Koichi Goto, Reiko Matsui, Nobuhiko Seki, Toshikazu Shimada, Shunya Ikeda, Naoki Ikegami, Toshihiro Hama, Nobuyuki Yamamoto and Tadanori Sasaki

No hay comentarios: